EFT – Tehnika Emocionalne Slobode

Tehnika Emocionalne Slobode – EFT, je bazirana na klasičnim principima akupunkture i moderne Ajnštajnove teorije. Sastoji se od jednostavne procedure tapkanja akupunkturnih tačaka bez nelagodnosti akupunkturnih igala. Kod pravilne primene tehnike dolazi do brzog podešavanja energetskih meridijana dok smo pažljivo mentalno podešeni na ono što je u osnovi problema. Na ovaj način je uspostavljena važna veza između uma i tela. Mnogi je zovu i emotivna akupresura ili psihološka akupresura, a pripada novoj oblasti koja se zove Energetska Psihologija.

Pored toga što je tehnika najviše primenjivana na emotivnim problemima koji su često uzročnik zdravstvenih problema, sve više se koristi u mnogim drugim oblastima (lična dostignuća, biznis dostignuća, dostignuća u prodaji, finansijama…).

EFT se može koristiti za postizanje novih ciljeva kao i “ugradnju” novih lepih emotivnih stanja nakon uklanjanja negativnih. Ono što je deo našeg sistema verovanja se odražava u našoj realnosti. Da bi se bilo šta promenilo u našem zivotu, mora se promeniti način razmišljanja koji polazi od ličnih verovanja, tj. ubeđenja. Zajedničkim radom omogućuje se maksimiziranje ličnog potencijala.

Pratite vođene EFT tehnike koje se nalaze ispod. Radite isto što vidite i ponavljajte na glas sve što se navodi u tehnici. Prvo odgledajte “Uvod u EFT”, a zatim i tehniku “Magnet za novac”.

Uvod u EFT – Tapkanje sa Brad Yates-om

Magnet za novac – Tapkanje sa Brad Yates-om