Reiki i Bioenergija kao metode tradicionalne medicine

Reiki i bioenergija (energetska terapija) su metode tradicionalne medicine koje su legalizovane i odobrene podzakonskim aktom koji je potpisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2008. godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svrstalo je Reiki metodu i energetsku terapiju (bioenergiju) u metode rehabilitacije za unapređenje zdravlja (LINK na stranicu Ministarstva zdravlja Republike Srbije)

Tradicionalna medicina u Srbiji regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Službeni glasnik RS”, br. 119/07).

reiki bioenergija

BIOENERGIJA (ENERGETSKA TERAPIJA)

Energetska terapija ima neporeciv značaj i brojnih medicinskih registrovanih i verifikovanih rezultata, koji se odnose na efekte same terapije, ali i na neka partikularna svojstva samih energo-terapeuta. Polazeći od njih, mogu se izdvojiti dva osnovna tipa energetske terapije.

  • Kontaktna energetska terapija (touch healing) obavlja se tako što terapeut polaže ruke na određene delove pacijentovog tela čime, kako se smatra, prenosi svoju bioenergiju u pacijenta i omogućava uspostavljanje energetskog balansa u njegovom organizmu. Uspostavljanje ovog balansa, koji, kako se smatra, je indikator izlečenja, a to je osnovni cilj svih energetskih terapija.
  • Beskontaktna energetska terapija (distant healing – terapija na daljinu), čiji je cilj takođe uspostavljanje energijskog balansa u pacijentovom organizmu, obavlja se bez direktnog kontakta terapeuta sa pacijentom. Šta više, postoje uspešni medicinski verifikovani slučajevi ovakve terapije, gde je terapeut bio i stotinama kilometara udaljen od pacijenta na kome obavlja terapiju. Ovi slučajevi, koji nesumnjivo ukazuju da nije reč o prenosu energije sa terapeuta na pacijenta, nego o njihovoj rezonantnoj interakciji.

Izvor: Ministarstvo zdravlja R. Srbije (http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=213)

REIKI

Reiki je isceljujuća kosmička energija i sistem holističkog lečenja koji se na toj energiji zasniva. Tokom tretmana terapeut/isceljitelj polaže ruke na pacijenta i time prenosi ovu blagotvornu energiju na njegovo bioelektromagnetno polje.

Poznato je da polje Reiki energije indukuje bioelektromagnetne tokove unutar ćelija i tkiva i time pojačava sposobnosti organizma za samolečenje i otpornost prema stresu. Od mnogobrojnih pozitivnih efekata, najpoznatiji su:

  • smanjenje napetosti, stresa,
  • opšte psihofizičko opuštanje,
  • povećanje samoisceljujućih sposobnosti organizma,
  • smanjenje bola,
  • pružanje pomoći pacijentu prilikom pripreme za operaciju i skraćenje i olakšanje postoperativnog oporavka,
  • jačanje imunog sistema,
  • poboljšavanje fizioloških procesa u organizmu (npr. krvnog pritiska i rada srca),
  • smanjenje psihosomatskih problema.

Istraživanja sprovedena poslednjih dvadesetak godina potvrđuju efikasnost primene Reikija i u slučaju teških hroničnih bolesti i stanja organizma. U zemljama u kojima je Reiki rasprostranjen, veliki broj lekara i ostalog medicinskog osoblja koristi Reiki kao komplementarnu metodu lečenja. Reiki se primenjuje i kod, sa medicinskog stanovišta gledano, potpuno zdravih osoba radi poboljšanja njihovog psihofizičkog stanja, relaksacije, jačanja imuniteta itd. Nuspojave Reiki tretmana nisu poznate. Reiki se može primenjivati i za opšte poboljšanje psihofizičkog zdravlja i kao komplementarna metoda lečenja svim metodama klasične i alternativne medicine.

Izvor: Ministarstvo zdravlja R. Srbije (http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=216)