Reiki Novac Nove Realnosti

Reiki Novac Nove Realnosti su energije koje omogućavaju poboljšanje finansijskog stanja i pomak ka životu u izobilju, a ujedno i štite od finasijskih i ekonomskih teškoća. To su nove energije prilagođene današnjem dobu koje donose prosperitet, izobilje i finansijski napredak.

Energija je tako dizajnirana od strane Stephanie Brail 2008. godine, da se prilagodi globalnoj tranziciji od stare energije novca ka novoj energiji. Ona radi na tri nivoa:

LIČNI
Obezbeđuje pomak koji će vas zaštititi i omogućiti lični napredak u sveukupnom finansijskom haosu koji nas okružuje.

GRUPNI
isceljuje kolektivne probleme sa novcem (na poslu, u porodici, okruženju) i isceljuje i otklanja ličnu karmu koja nosi energetske blokade u vezi sa novcem.

GLOBALNI
Pomaže u pomeranju i isceljenju energije novca na globalnom nivou.

Prenošenje ove energije putem tretmana je izuzetno korisno za primaoca, jer će ove energije uspešno otkloniti sve blokade koje sprečavaju energiju novca i izobilja da slobodno teče vašim životom. Međutim, ukoliko primite inicijaciju u ove energije, one će biti u vama tokom celog života i moći ćete da ih aktivirate po svojoj volji i tako radite auto-tretmane sami sebi i na taj način isceliti svoje finansijsko stanje.

Naručite tretmane Reiki Novca, ili se prijavite za inicijaciju u ovu energiju! Pošaljite poruku putem ovog formulara i postavite pitanje!