EFT – Tehnika Emocionalne Slobode

Tehnika Emocionalne Slobode – EFT, je bazirana na klasičnim principima akupunkture i moderne Ajnštajnove teorije. Sastoji se od jednostavne procedure tapkanja akupunkturnih tačaka bez nelagodnosti […]